ÖZELLİKLERİ

API 13 A (Nontreated bentonit)  standartlarına uygun kil mineralidir.

 • Sodyum içeriklidir ve en az %90 montmorillonit içerir.
 • Tamamen doğaldır, hiçbir katkı maddesi içermez.
 • Yüksek şişme kapasitesine sahiptir.( Hacimce 15-20 Kat )
 • TS EN 13500 İşlem görmemiş Bentonit Şartnamesine uygundur.
 • TS 977 Tip- 2 standartlarına uygundur.
 • Suya karıştırıldığında kolayca dağılır ve topaklaşma yapmaz.

ANALİZ DEĞERLERİ

Fiziksel Özellikler

600 d/d okuması fann 35 viskometrede 30 min.
Filitrasyon miktarı 12,5cc max.
Verim (yield) 80 bbl. Min.
Rutubet %2,5max. (ağırlıkça)
Yaş elek analizi 200 Mesh (75 mik.) elek üstü %10max. (ağırlıkça)
Yield point plastik viskozite oranı (YP/PV) 1,5 max.
Disperse Plastik viskosite (350 ml karışıma 5 ml. %10 ‘luk sodyum hexametafosfat ilavesiyle oda sıcaklığında şartlandırılmıştır.) 10 cp min.
Şartlandırılmış YP*/PV*’nin normal YP/ PV oranı (şarlandırma 200 psi basınç altında, 345O F’ta 16 saat dinamik şartlarda yapılıp oda sıcaklığında soğutulmuştur) 1,5 min.
Normal YP/PV ‘nin disperse YP**/PV** oranı (Dispers değerler %3’lük H2O2 ile hazırlanmış karışımda ölçülmüştür.) 3 max 


Kimyasal Özellikler

SiO2 = 61.28 %
Al2O3 = 17.79 %
Fe2O3 = 3,01 %
CaO = 4,54 %
Na2O = 2.70 %
MgO = 2.10 %
K2O = 1.24 %


KULLANIMI

Sondaj Çamuru Yapımında

 • Yüksek viskozite ve jel yapma özelliğinden dolayı sondaj çamuru içerisindeki ağırlaştırıcı maddelerin süspansiyonda tutulmasını sağlar.
 • Çamur içerisindeki kesintilerin kayma hızlarını azaltarak etkin kuyu temizliği sağlanmasına yardımcı olur.
 • Yüksek sıvama özelliği ile kuyu cidarında sağlam ve düzgün pasta oluşturarak kuyu stabilizesini sağlar.
 • Kayganlık özelliğinden dolayı kuyuda, matkapta ve sondaj dizisinde çok iyi bir yağlama görevi yapar.

Yeraltı Çalışmalarında

 • Kısa duvar inşaatlarında, enjeksiyon işlemlerinde, muhafaza borusu indirilmesinde ve tünel çalışmalarında çimentolama işlemlerinin kalıcı ve sağlam olmasını sağlar. Çimentolama işleminde çimentoya sadece sodyum montmorillonit, katkısız  bentonit karıştırılmasına müsaade edilir. Katkılı bentonit bu amaçla kesinlikle kullanılmaz çünkü viskozite artışlarından dolayı zemine işlemesi çok güçleşir.
 • Enjeksiyon işlemlerinde ve yeraltı perde inşaatlarında bulamaç hendeği (slurry trench) uygulamasıyla düşük maliyetle geçirimsizlik sağlar.
 • Az miktarlarda doğal bentonit, KAR-BEN kullanılarak yüksek viskoziteye sahip süspansiyonlar hazırlanmasını sağlar. Alüvyon kazıları ve benzeri işlerde hedeflenen marş hunisiyle 40 sn/viskoziteye 45 kg/m3 ‘lük KAR-BEN   süspansiyonuyla en çok 2 saatlik şişme sürecinde erişilebilir.

İnşaat  Sektöründe

 • Cut-off perdesi ve geçirimsiz duvar inşaatlarında.
 • Geçirimsiz yapı duvarı inşaatlarında.
 • Yüke dayanıklı yapı duvarlarında kullanılır.

AMBALAJLAMA

 • 50 kg’lık kraft kağıt torbalarda paletli ve  paletsiz
 • 1000-1200 kg lık bigbaglerde
 • Silobus ile