KATKISIZ BENTONİTİN AVANTAJLARI

STABİLİTE

 • Çimento şerbeti veya harcına katıldığında ; karıştırma ve enjeksiyon süresince çimento tanecikleri ve kumu askıda tutarak harcın stabil olmasını sağlar.
 • Çimento su karışımında suyun ayrışmasını minimuma indirir.

YÜKSEK MUKAVEMET

 • Çimento şerbetlerine karıştırıldığında ince taneli alüvyona nüfus etme derecesini yükseltir. Böylece çimento zayiatı önlenir. Karışımlar bir akışkan gibi hareket eder, karıştırma durdurulduğunda homojen bir sertleşme olur ve yüksek mukavemetler kazanır.
 • Kimyasal etkilere ve yeraltı sularına karşı dayanıklıdır.Yaş kuma % 6 oranında şerbet enjekte edildiğinde karışımın mukavemeti artar.

SÜLFAT TUZLARINA KARŞI DAYANIM

 • KAR-BEN’li karışımlar sülfat tuzlarından etkilenmez.Yeraltı sularında bol miktarda tuz ve kireç bulunması durumunda  fosfat veya silikatlarla birlikte kullanılarak iyi sonuçlar  verir.
 • KAR-BEN’li karışımların sülfat, tuz ve kalsiyumca zengin yer altı sularından etkilenmesi fosfat ve lignosülfonat esaslı incelticiler kullanılarak kontrol edilir.

HIZLI JELLEŞME

 • KAR-BEN şerbete %5 oranında sodyum silikat ilave edildiğinde enjeksiyondan sonra karışımda artan hızda jelleşme başladığı görülür.

NÜFÜZ VE ASKIYA  ALMA

 • Büyük boşlukların doldurulmasında kil-çimento şerbeti kullanıldığında az miktarda doğal bentonit ilave edilirse, şerbetin nüfuz etme ve askıya alma kabiliyeti çok artar.

DÜŞÜK SÜRTÜNME

 • Doğal bentonit dubaların batırılmasında, perde, diyafram duvarları ve temel kazıklarının çakılması gibi işlerde yağlayıcı görevi yapar ve sürtünmeyi azaltır.

GEÇİRİMSİZLİK DUVARI VE ONARIMI

 • Su sızmasını önlemek için yapılan duvarlarda oluşan çatlakları onarır. Çimento şerbetine kayıcılık sağlar ve ince çatlaklara şerbetin nüfuzunu artırır. Çatlağı tıkamak için 1/1 oranında su ile karıştırılarak mala ile sıvanır ve üzeri katranlanır.
 • Doğal bentonit kum  gazyağı gibi nötr bir organik mayi ile karıştırılarak çatlakların doldurulmasında kullanılabilir. Gazlı karışım su ile temas ettiğinde kalın ve kuvvetli bir jel meydana getirir.
 • Gözle görülmeyen çatlaklar için %5 doğal bentonit, ihtiva eden bir karışım, özel bir enjeksiyon pompasıyla çatlak içine pompalanır.
 • Ayrıca Doğal bentonit+Çimento+Su karışımları ,kimyasal katkı maddeleri kullanılarak  permeabilitesi 0,1cm/sn den küçük olan alüvyonların  enjeksiyonunda  da kullanılabilir.