ADVANTAGES OF NON-TREATED BENTONITE

OPERATIVE, EFFECIENT AND COST-EFFECTIVE DRILLING

 • Due to its high viscosity and gel forming property, it ensures aggravating materials in drilling mud to stay in the suspension.
 • It helps to obtain an effective well cleaning by reducing the slip speed of cuttings in the mud.
 • Due to its high plastering property in ensures well stability by forming unifom and steady filter cake on the wellbore wall.
 • Through its high lubricity, it performs good lubricating on wellbores, drill bits and drill strings.
 • Because of the reason that there is noa ddtive in it, it’s easy for operatorto control the mud.
 • Because of the reason that montmorillonit minerel in its content is not exposed to flocculation thanks to its chemical structure, non-treated bentonite doesn’t flocculate.
 • It has high plasticity because of high content of montmorillonit.

STABILITY

 • When added to cement slurry or cement grout, it ensures slurry to be stable by suspending cement particles and sand during the injection and mixing process.
 • Reduces the decomposition of water in the slurry to minimum

HIGH RESISTANCE

 • When added to cement slurry, it increases the penetration in to the fine granular alluvium thus it avoids the loss of cement. Resistance increases When an aqueous suspension prepared with 6 % natural bentonite, KAR-BEN is injected to a wet sand.
 • It is stable to chemical effects and ground water. When 6 % KAR-BEN content slurry is injected to wet sand, resistance of mixture increases.

RESISTANCE TO SULPHATE SALTS

 • Mixtures of natural bentonite, KAR-BEN are resistant to sulphate salts. In cases of high content of salt and lime in ground waters, it works out when used with phosphates and silicates.
 • KAR-BEN mixtures which are affected by ground water with high content of sulphate, salt and calcium can be treated by lignosulphanate base dispersants.

RAPID GELLING

 • If 5 % sodium silicate is added to KAR-BEN mixture, beginning of gelling at an accelerating pace is observed after injection.

PENETRATION AND SUSPENSION

 • During the filling of big cavities by clay-cement slurry, if less quantity of KAR-BEN is added to slurry, penetration and suspension capability of suspension highly increases.

LOW FRICTION

 • The natural bentonite , KAR-BEN is used as a lubricant in plunging the pontoons, in shear walls and in diaphragm walls and reduces friction.

IMPERMEABILITY WALL AND ITS REPAIR

 • It repairs the cracks on walls constructed to prevent the water leakages. It provides cement slurry oiliness and increases the penetration of slurry to fine cracks. In order to fill the cracks 1/1 ratio natural bentonite KAR-BEN – water mixture is used by rolling up with trowel and then coating with tar.
 • Natural Bentonite KAR-BEN can be used in filling cracks by mixing with a neutral organic fluid like kerosene,the gaseous mixture forms a thick and strong gel as it contacts to water.
 • For invisible cracks, a mixture containing 5 % natural bentonite KAR-BEN is pumped to cracks by a special injector.
 • Besides mixtures of KAR-BEN+Cement+Water can be used in injections of alluviums having permeability less than 0,1 cm/sn , by adding chemical additives.

Duyuru

Duyuru

SAMAŞ SANAYİ MADENLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) Türkiye Halk Bankası Necatibey Şubesi TR67 0001 2009 3860 0010 2614 14 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.