Through natural bentonite reserves in the world and in our country is limited, it is too hard to provide sufficient and cheap bentonite so special additives are added to low quality calcium bentonite during the production process in order to increase its yield. Besides, due to disadvantages of said additives,application area of  treated bentonite is too  few and they require much consumption.For this reason our company is manufacturing treated bentonite by adding % 0,1-0,5 special polymers to decrease the disadvantages of treated bentonite  as much as possible.

FEATURES

22,5 gr KAR-YBEN Bentonite
350 ml of distilled water suspension, test results

600 RPM Reading, Fann 35 viscometer 30 min.
Filitrate Volume 15 ml. max.
Yield 90 bbl. min.
Moisture content %10 max. (by weight)
Residue on 200 M. wet screen analysis %2,5 max. (by weight)
Yield Point/Plastic viscosity ratio (Yp/Pv) 3 max.


APPLICATION

The only common usage area of treated bentonite KAR-YBEN and natural bentonite KAR-BEN is drilling. Quantity and the quality of additive is very important so KAR-YBEN is manufactured by adding 0,1- 5 %special polymers to insufficient quality bentonite.

PACKING

  • 50 kg multilayer paper bags, loose and palletized.
  • 1000 kg-1200 kg bigbags.
  • Bulk by Silo Trailer.

Duyuru

Duyuru

SAMAŞ SANAYİ MADENLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) Türkiye Halk Bankası Necatibey Şubesi TR67 0001 2009 3860 0010 2614 14 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.