-OFFICE-
Address :
Necatibey Caddesi Sezenler Sokak. 1/11 Sıhhiye /ANKARA
Tel 1 :  (+) 90 312 229 53 00
Tel 2 :  (+) 90 312 231 05 90
Fax : (+) 90 312 229 82 32
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-FACTORY-
Address : Koyulhisar yolu 3. Km Reşadiye / TOKAT
Tel 1 :  (+) 90 356 461 30 69
Tel 2 :  (+) 90 356 461 30 18
Fax : (+) 90 356 461 31 51
E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-CONTACT FORM-

Name Surname: (*)

Please let us know your name.
E-Mail: (*)

Please let us know your email address.
Subject: (*)

Please write a subject for your message.
Message: (*)

Please let us know your message.Duyuru

Duyuru

SAMAŞ SANAYİ MADENLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) Türkiye Halk Bankası Necatibey Şubesi TR67 0001 2009 3860 0010 2614 14 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.